Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 19.07.2018 08:36:31 

0904 55 55 76       Trenčín - Dubnica n/V - Nemšová - Ilava - Bánovce nad Bebr.

E T I C K Ý   K Ó D E X
Hodinového majstra, manžela

Poslanie:

Našim poslaním je pomáhať pri odstraňovaní menších, stredných i väčších technických problémov v domácnosti a tým zlepšovať kvalitu každodenného života klientov.

Cieľ:

Stať sa špičkou v oblasti služieb poskytujúcich hodinovým majstrom, manželom.

Zásady:

  • Všetky služby poskytuje hodinový manžel s potrebnými znalosťami a praxou.
  • Hodinový majster, manžel je morálne čistý a ctí si zásady slušného správania.
  • Hodinový majster, manžel sa vždy prispôsobí a vychádza v ústrety podľa priania zákazníka.
  • Hodinový majster, manžel svojim správaním a vystupovaním prezentuje na verejnosti naše dobré meno.
  • Hodinový majster, manžel je povinný zachovať mlčanlivosť o informáciách a súkromí zákazníkov a klientov.
  • Hodinový majster, manžel sa vo vzťahu k iným poskytovateľom služieb chová korektne a profesionálne.
  • Hodinový majster, manžel môže odmietnuť vykonať prácu, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi, alebo v prípade, ak bezprostredne a vážne ohrozuje život alebo zdravie svoje alebo iných osôb.
  • Hodinový majster ako aj pomocník hodinového majstra prijímajú vyššie uvedené body ako záväzné a bez výhrady.

 

 

 

2012 - 2018 © B - CREDIT. Všetky práva vyhradené.

TOPlist